blank nederlands HomeProfielVisieMissieTherapieSupervisieCoachingTeamtrainingDeskundigheidsbevorderingContactPublicatie - Oog open... Hart dicht
english
         
 

Nu op 11 locaties :
Gouda, Rotterdam (2x), Utrecht, Den Haag (2x), Amsterdam, Leiden, Delft, Woerden, Barendrecht

Snel een afspraak, zonder wachtlijst, ook 's avonds en in het weekend ~ bel nu of email ~ 0182-527337 | info@richardterhaar.com

 


 

Richard ter Haar stelt zich tot doel om bedrijven, instellingen en individuen een impuls te geven tot groei. Hierbij is een belangrijke waarde dat een proces ingezet wordt waarmee men na beëindiging van het uitgezette traject op eigen kracht verder kan. Ontwikkeling stopt niet bij het einde van een begeleidingstraject, in tegendeel. Men heeft de tools gevonden en soms hervonden om op eigen kracht of in de gezamenlijkheid van het team of de organisatie een positieve ontwikkeling uit te bouwen.

Soms kan een traject leiden tot conclusies die impact hebben; besluiten om een dienstverband te willen beëindigen, een conclusie dat een deskundigheidsbevordering-traject niet het passende middel is maar dat hiervoor therapie passender is. Dergelijke persoonlijke beslissingen blijven altijd de verantwoordelijkheid van degene die het traject is aangegaan. Een missie om zorg of verantwoordelijkheid over te nemen van de cliënt past niet in de visie vanuit de gedachte dat dit geen empowerment op zal leveren.

Veelal echter zullen trajecten nieuwe energie vrij maken en de weg vinden naar interne motivatie en drive. Plezier in werk en ontwikkeling, loskomen uit geijkte patronen, “out of the box-denken” helpen individuen en teams te komen tot ongekende prestaties.