blank nederlands HomeProfielVisieMissieTherapieSupervisieCoachingTeamtrainingDeskundigheidsbevorderingContactPublicatie - Oog open... Hart dicht
english
         
 

Nu op 11 locaties :
Gouda, Rotterdam (2x), Utrecht, Den Haag (2x), Amsterdam, Leiden, Delft, Woerden, Barendrecht

Snel een afspraak, zonder wachtlijst, ook 's avonds en in het weekend ~ bel nu of email ~ 0182-527337 | info@richardterhaar.com

 


 

Coaching is een resultaat- en doelgerichte begeleidingsvorm, die in vele vormen wordt aangeboden en in het dagelijks gebruik van de term zo veelomvattend is dat een heldere definitie nauwelijks te geven is.

De coaching richt zich doorgaans op het verzelfstandigen van de werk-/taakuitvoering binnen de context van de organisatie, waarbij sprake moet zijn van ruimte tot zelfsturing en de ontwikkeling hiervan. Een kenmerkend onderscheid tussen coaching en supervisie is dat bij coaching de doelstelling van de organisatie richtinggevend is. Bij coaching horen resultaat gerichte en aan termijn gebonden afspraken. Observatie, instructie en advies zijn middelen die horen bij coaching.