blank nederlands HomeProfielVisieMissieTherapieSupervisieCoachingTeamtrainingDeskundigheidsbevorderingContactPublicatie - Oog open... Hart dicht
english
         
 

Nu op 11 locaties :
Gouda, Rotterdam (2x), Utrecht, Den Haag (2x), Amsterdam, Leiden, Delft, Woerden, Barendrecht

Snel een afspraak, zonder wachtlijst, ook 's avonds en in het weekend ~ bel nu of email ~ 0182-527337 | info@richardterhaar.com

 


 

Naast de individuele vormen als coaching en supervisie zoals je deze beschreven vindt op deze site biedt Richard ter Haar ook teamtrainingen. Deze trainingen kunnen verschillend van aard zijn. Doorgaans vindt voor het samenstellen van een training een gesprek of een serie gesprekken plaats met de initiator van de training. Vaak zal dit een leidinggevende betreffen of teamleden die de gedelegeerde verantwoordelijkheid hebben om een aantal thema’s binnen een training aan de orde te laten komen.

Met verantwoordelijken zal gesproken worden over de inhoudelijke wensen, planning, de grootte van het te trainen team, de organisatie van faciliteiten (trainingsruimte, audio-/visuele middelen, catering etc.) en op basis van dit gesprek zal een concept trainingsaanbod en offerte worden gedaan. Het aanbod dient op maat te zijn en zo te worden ervaren door het bedrijf of de instelling, dit betekent dat het concept vooraf besproken wordt en in deze fase nog bijgeschaafd en aangepast kan worden aan specifieke wensen.