blank nederlands HomeProfielVisieMissieTherapieSupervisieCoachingTeamtrainingDeskundigheidsbevorderingContactPublicatie - Oog open... Hart dicht
english
         
 

Nu op 11 locaties :
Gouda, Rotterdam (2x), Utrecht, Den Haag (2x), Amsterdam, Leiden, Delft, Woerden, Barendrecht

Snel een afspraak, zonder wachtlijst, ook 's avonds en in het weekend ~ bel nu of email ~ 0182-527337 | info@richardterhaar.com

 


 

De mens wordt geboren met de potentie tot groei. In de eerste jaren van ons leven gaat dit met enorme groeispurten, maar ook op latere leeftijd blijken we telkens in staat onze mogelijkheden uit te breiden. Elke mens heeft binnen de mogelijkheden van zijn persoonlijke omstandigheden keuzes en opties voor ontwikkeling.

Zodra je je ergens op toelegt spreek je jezelf aan in de potentie tot groei en zul je ontdekken dat de horizon zich telkens verder blijkt te verbreden. Als wij onszelf als het ware de opdracht stellen om “eruit te halen wat erin zit” kan dit gefundeerd zijn op diepere zingevingsvragen of op een in ons zelf ervaren noodzaak tot uitbreiding van ons repertoire.

Dergelijke zoektochten zijn boeiende processen, die kunnen raken aan verschillende lagen in ons (bewust)zijn. Het vergt soms moed, energie en de wil om barrières te slechten. Het effect is dan doorgaans veelomvattend en zal niet alleen hem of haar bewegen, maar veelal ook van betekenis zijn voor de omgeving.

Belangrijk voor het aangaan van een dergelijk traject is dat hiervoor van binnenuit de motivatie beleefd wordt of dat men op zijn minst gedurende de startfase van het proces gemotiveerd raakt. In samenwerking moet het tussen beide partijen klikken en dient er voldoende vertrouwen te zijn om vorderingen te kunnen boeken.