blank nederlands HomeProfielVisieMissieTherapieSupervisieCoachingTeamtrainingDeskundigheidsbevorderingContactPublicatie - Oog open... Hart dicht
english
         
 

Nu op 11 locaties :
Gouda, Rotterdam (2x), Utrecht, Den Haag (2x), Amsterdam, Leiden, Delft, Woerden, Barendrecht

Snel een afspraak, zonder wachtlijst, ook 's avonds en in het weekend ~ bel nu of email ~ 0182-527337 | info@richardterhaar.com

 


 

Deskundigheidsbevordering kan bewerkstelligd worden middels de op deze site genoemde middelen als supervisie, coaching en teamtrainingen. Instellingen of bedrijven met een specifieke deskundigheidsbevorderingsvraag doen er verstandig aan het bureau te benaderen met specifieke vragen, waarvoor Richard ter Haar een aanbod kan doen op de door u gestelde vraag of binnen zijn netwerk u in verbinding kan stellen met de juiste mensen. Dergelijke vragen kunnen gaan over individueel trainingsaanbod op niveau van kennis, vaardigheden, attitude of managementconsultatie. Enkele voorbeelden, waarin Richard ter Haar een direct antwoord zou kunnen bieden vanuit zijn netwerk:

U bent voor uw organisatie bijvoorbeeld op zoek naar een vertrouwde partij die enkele van uw medewerkers of een team kunnen trainen in het omgaan met agressieve cliënten/klanten.

U wilt voor uw bedrijf een aansprekend mission statement vaststellen en wilt hiervoor gebruik maken van de creativiteit van uw werknemers maar zoekt een buitenstaander om dit proces te begeleiden.

U wilt met uw bedrijf een nieuwe richting inslaan maar wilt graag dat er iemand kritisch doch creatief met u meedenkt over de haalbaarheid van uw ideeën.